Bestyrelsen

Formand, Lars Havsteen Jensen
Mail: lars@naik.dk
Næstformand, Flemming Johnsen
Mail: flemming@naik.dk
images Medlem, Maria Jensen
Mail: borosenjensen@gmail.com
SR Medlem, Søren Rosenkilde
Mail: s.rosenkilde@live.dk
Medlem/Kasserer, Jørgen Fogtmann
Mail: jorgen@naik.dk
Medlem, Morten Fogtmann
Mail: morten@nanet.dk
  Medlem, Bjarne Wulff
Mail: b.w.byg@dlgmail.dk
  Halinspektør, Per Thorøe
Mail: halinspektor@naik.dk