Mødereferater

Her kan du læse referater af bestyrelsens møder og foreningens generalforsamlinger:

Generalforsamling 2010